DENGE

1. Muladhara Chakra – Root Chakra / Muladhara Çakra – Kök Çakra

”Beden asla yalan söylemez…”

İlk çakra sağkalım yani hayatta kalma ve kendi kendini idame ettirme içgüdüsüyle ilintilidir. Ayakları yere sağlam basma, bedensel olarak kendini bilme, tanıma, fiziksel boyutla ilişkili çakradır (enerji merkezi). Bu çakra dengede olduğunda kişi kendini güvende hisseder. Blokaj oluştuğunda ise kişi dengesiz ve kaygılıdır. Bu çakra, yani enerji merkezindeki bir tıkanıklık, blokaj kilo sorunları, hemoroid, artrit, diz sorunları ve siyatik ile bağlantılıdır.

Element: Toprak / Şarkı: LAM / Renk: Kırmızı

CİNSELLİK

2. Svadhishthana Chakra – Splenic Chakra – Sacral Chakra / Svadhishthana Çakra – Splenik Çakra – Sakral Çakra

Cinsellik hareketteki duygusallıktır…

İkinci çakra duygular ve cinsellikle ilişkilidir. Bu çakra dengede olduğunda kişinin hareketleri akıcı ve zerafet doludur, duygusal derinlik, cinsel doyum vardır ve kişi değişimlere kolaylıkla adapte olabilir. Bu enerji merkezi (çakra) dengede olmadığı zaman iktidarsızlık, cinsel soğukluk vb. cinsel istek ve performansta sorunlar görülebilir, ayrıca idrar yolu enfeksiyonları meydana gelebilir.

Element: Su / Şarkı: VAM / Renk: Turuncu

KENDİNE GÜVEN

3. Manipura Chakra / Manipura Çakra – Göbek Deliği Çakrası

Kişinin cesaretiyle orantılı olarak yaşam ya daralır ya da genişler…

Üçüncü çakra kişisel gücü, iradeyi ve özgürlüğü, aynı zamanda da bedensel metabolizmayı yönetir. Dengede olduğunda kişinin sindirim sistemi düzgün çalışır, kişisel disiplin en üst derecededir. Bu çakra dengesiz olduğunda mide sorunları, iradesizlik, ülserler, diyabet (şeker hastalığı), hipoglisemi ve sindirim sistemi sorunları görülür.

Element: Ateş / Şarkı: RAM / Renk: Sarı

MERHAMET / KENDİNİ SEVEBİLME YETİSİ

4. Anahata Chakra – Heart Chakra / Anahata Çakra – Kalp Çakrası

Yüreğinizi sevgiye açtığınızda ve başkalarının da yüreğinize dokunmasına izin verdiğinizde, sevginin sonsuzluğunu keşfetmeye başlarsınız…

Dördüncü çakra derinden sevebilme yetisiyle ilişkilidir. Dengede olduğunda kişi merhamet hisseder, derin bir huzur ve dengededir, kendi kendinin odağında olma halini deneyimler. Bu çakra dengesiz olduğunda ise kin gütme, açgözlülük, düşüncesizlik gibi belirtiler ortaya çıktığı gibi astım, yüksek tansiyon, kalp ve akciğer rahatsızlıkları görülebilir.

Element: Hava / Şarkı: YAM / Renk: Yeşil

İLETİŞİM

5. Vishuddha Chakra – Throat Chakra / Vishuddha Çakra – Boğaz Çakrası

“Eğer doğruyu söylerseniz hiçbir şey hatırlamanıza gerek kalmaz…”

Beşinci çakra iletişim ve yaratıcılıkla ilişkilidir. Dengede olduğunda boğaz çakrası hem sözel hem de bedensel olarak açık ve kolay iletişime imkan verir. Dengede olmadığında ise bu bölgedeki blokajlar boğaz, sinüslerde sorunlara, boğaz ağrısı, nezle ve üşütme, boyun tutulmaları, duyma sorunlarıyla tiroid problemlerine yol açabilir.

Element: Ses / Şarkı: HAM / Renk: Gök Mavisi / Turkuaz

İÇGÜDÜLER

6. Ajna Chakra – Third Eye Chakra / Ajna Chakra – Üçüncü Göz Çakrası

Kendine güven. Düşündüğünden daha fazlasını biliyorsun…

Altıncı çakra hem fiziksel hem de içgüdüsel görme yetisiyle ilişkilidir. Dengede olduğunda, düşünme eylemi net, açık, içgüdüler ise güçlüdür. Dengesiz olduğunda ise kişi kendini içgüdülerinden kopuk hisseder. Körlük, gözlerin zorlanması, görmede bulanıklık, başağrıları oluşabilir, kabuslar görülebilir.

Element: Işık / Şarkı: AUM / Renk: İndigo

BAĞINTI / BİRLİK

7. Sahasrara Chakra – Crown Chakra / Sahasrara Çakra – Tepe Çakrası

Ermeden önce odun kes, su taşı. Erdikten sonra odun kes, su taşı.” (Bir Zen Atasözü)

Geliştiğinde yedinci çakra kişiye bilgi, bilgelik, idrak, ruhani bağlantı ve mutluluk verir. Dengesiz olduğunda ise öğrenme zorluğu, karmaşa hali, ilgisizlik, dışlanma duygusu, depresyon ve/veya sıkılma gibi belirtiler görülür.

Element: Düşünce / Şarkı: AH / Renk: Mor veya Beyaz