”Tabiyatına göre kimi insanlar vardır onlar kıvrak zekalıdır ve bir de içe dönüp olanı biteni gözden geçirmek için zamana ihtiyaç duyanlar vardır. Çok yakından bakınca, eğer kişi bencil olmadan düşünür ve kendini Nabeshima Samurai’nin dört yeminine adarsa, kendi doğası her ne kadar avantaj veya dezavantajlara sahip olursa olsun, o kişiden şaşırtıcı ölçüde bir bilgelik ortaya çıkar.

İnsanlar, hakkında derin derin düşündükleri konuları hemen çözebileceklerini sanırlar, ancak onlar çoğunlukla sapkın fikirlere ve düşünce kalıplarına sahiptirler. Bundan da herhangi iyi bir şeyin çıkması mümkün değildir çünkü her şeyin merkezine kendi bencil arzularını koyarlar.

Bir ahmağın ya da cahil bir kişinin huylarını değiştirip nefsine hakim olması, bencilliğinden vazgeçmesi çok zordur. Ancak bir sorunla yüzleşildiğinde ilk başta o soruna hiç dokunmadan kendi haline bırakıp ilk önce kişi kendi yüreğinde o dört yemini sağlamlaştırırsa, kendi bencilliğini bir kenara bırakabilirse, sonra da sorunun çözümüne dair çaba gösterirse olumlu sonuç alabilir. Ama çoğumuz kendi sağgörü, ya da zekamıza güvenerek bencilleşir, mantığın söylediklerine sırtımızı döneriz ve genellikle karşılaştığımız olaylar iyi sonuçlar vermez. Bu zavallıca, zayıf ve verimsizdir. Kişi gerçek zekaya sahip değilse mantıklı bir kimseden öğüt alabilir. Bir akıl hocası ona ”yolu” gösterir, yani bencilleşmeden ve öz zeka ile kararlar almayı, çünkü o olaylara kişisel olarak dahil olmayacaktır. Bu tarz davranışlar başkaları tarafından da son derece sağlam bulunur. Bu türden bir zeka tıpkı görkemli ve çok köklü bir ağaç gibidir, ayakları yere basar, sağlamdır.

Bizler eskilerin deyişlerini ve işlerini onların bilgeliğine kendimizi emanet etmek ve bencilliğimizi yenmek üzere öğreniriz. Kendi karmaşamızdan sıyrıldığımızda ve eskilerin sözlerini takip ettiğimiz, başkalarına da danıştığımızda herhangi bir kazaya uğramaksızın işler yolunda gidecektir.”

Bushido – Japonya’da Samurai ya da Bushiler’in (askeri soylu sınıfı) felsefesi. Avrupa’daki Ortaçağ şovalyelik yasaları gibi. Bushido‘nun sekiz ana kuralı şöyle:

1. Jin – insanları empatiyle anlamak

2. Gi – doğru ahlaka sahip olmak

3. Chu – ustaya sadakat göstermek

4. Ko – ebeveynlerini saymak ve onlara hizmet etmek

5. Rei – başkalarına saygı göstermek

6. Chi – kişinin kendi bilgi ve görgüsünü arttırarak bilgeliğini geliştirmesi

7. Shin – her zaman doğru (dürüst) olmak

8. Tei – yaşlılara ve aciz olanlara yardım elini uzatmak

Hagakure* – The Book of the Samurai (Samurai Kitabı)

*Japonca’da ”Gizli Yapraklar” ya da ”Yapraklarca Gizlenen” anlamına gelir. Kitap, 10 Ekim 1716’da yayınlanmış. Saga Vilayetinin 3. yöneticisi olan Nabeshima Mitsushige’nin yakın takipçilerinden Yamamoto Tsunetomo tarafından derlenmiş.