Kendim olmak dışında her şey ve herkes olabilirim dedi. Çok ilgimi çekiyor kişisel gelişim.

Bu deneyimler kişiye özel deneyimler, hakkında konuşulmayacak şeyler dedi öteki.

Sen kimsin? Kimsin sen? diye bir bakış fırlattı bir diğeri.

Susanlar oldu. Bazısı susarken bir şey dedi, yorumda bulundu, gözünün ucundan, ağzının kenarından bulut geçti, gölgesi yola düştü, yokuş aşağı inerken hepimiz üstüne bastık, geçtik gittik.

Göreceliydik birbirimizden kerteriz almak ister gibi…

Oturup izliyorsun, önce tepeden tırnağa ortamı, kişileri, tüm değişkenleri seyrediyor, inceliyor ve analiz ediyorsun dedi. Verileri topladıktan sonra nasıl davranman gerektiğine karar vermen kolaylaşıyor. Elbette?!

O sırada zihne üşüşen kelimeler: omurgasızlar, disko topu, yılan, rüzgar gülü, konfeksiyon, girdap…

Hooop, bir kıyafet seçmişsin kendine. Oluvermişsin.

Gerçekliğin peşindeyim dedi sonra yanımda oturan. Aslında… aslında….. Gülümsedik.

Ağaç olmak zor zanaat. Bırakmıyorlar ki rahat. Elini, kolunu, bacağını şöyle bir uzatamıyorsun, kökün kah bir kayaya tosluyor, kah başkasının köklerine dolanıveriyor, itiş kakış, anlaştım sanıyorsun, bir bakmışsın kanını emiyor, sarmaşık sırnaşık, sarmış gövdeni, ah biraz nefes, birazzz… Ağaç olurken ne olduğunun, boyunun neye yettiği ya da yeteceğini pek de bilemiyorsun önceleri, yaşsın, eğiliyorsun, rüzgarla dans ediyorsun. Sonra kabuk bağlıyorsun, dışın kaskatı, için ab-ı hayat, çaktırmıyorsun pek, belki eskisi kadar uzamak, erişmek peşinde de değilsin de kendiliğinden oluveriyor artık her şey. Bezginlik mi acaba? Bir dalını yakmaya karar vermişsin, artık sana göre kangren, bırakıyorsun, ölüme izin var, düşsün, kopsun, gitsin.

Vrkshasana … köklerden göklere ve tekrar köklere… yerin altına sok ayaklarını, toprağın yumuşacık bağrına akıt ağırlığını ve evet, dengenin tatlı boşluğunda salıncaktasın, rüzgarla tatlı tatlı salınırsın……. Gelir geçer mevsimler, soyunur, giyinir, sevinir, sırasıyla her tekrardaki yeninin tadına baka baka….. derken bir bedenin var artık, hiç kimseninkine benzemeyen, özün suyun ruhun…

Büyüdün mü? Geliştin mi? Dönüştün mü? Yoksa birgün bir baktın sıfatlar göçmen kuş olmuş, o sadece senin yeşilin, bencil olabilirsin, kimse anlamasın, 360 derecen olsun, yayıl! Korkma! Gerektiğinde durdururlar zaten. Bu arada bir bakmışsın elma, armut ya da karpuzsun. Ne zaman seçtin, hatırlıyor musun? 😉